zakamenne zakamenne zakamenne

 

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby

( vyplnená žiadosť sa doručí na adresu zariadenia:

  DSS a ZPS Zákamenné,   č. 559,  029 56 Zákamenné )

 

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  

(vyplnená žiadosť sa doručí na ŽSK:  

Úrad ŽSK, Odbor sociálnych vecí, Komenského 48, 011 09 Žilina)

 

Výročná správa za rok 2015