zakamenne zakamenne zakamenne

Poradenské centrum Zákamenné

Poradenské centrum v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ponúka bezplatné sociálne poradenstvo pre všetkých ľudí, poskytuje informácie o možnostiach sociálnej pomoci v regióne, pomáha pri zorientovaní sa v sociálnom systéme, v spolupráci s inými subjektmi, pomáhame riešiť ťažké sociálne situácie občanov. 
Služby, ktoré poradenské centrum poskytuje sú zamerané na rôzne krízové situácie a celkovú pomoc občanom a rodinám. 

Občania sa môžu obracať na centrum a žiadať o radu alebo konkrétnu pomoc telefonicky, e-mailom alebo prísť osobne v pracovné dni od 8.00 do 15.00 hod. do poradenského centra, ktoré ma svoje priestory v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Zákamenné, Vyšný Koniec č.559, 029 56 Zákamenné.

Adresa: 

Poradenské centrum Zákamenné

DSS a ZPS Zákamenné

č. 559

029 56 Zákamenné


Telefónny kontakt:  0907 906 994

E-mail: poradcentrumzakamenne@vuczilina.sk