zakamenne zakamenne zakamenne

 

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné

029 56 Zákamenné 559

e-mail: dsszakam@vuczilina.sk

tel. 043 55 92 515

IČO: 00632848

DIČO: 2020573379

Bankové spojenie: 7000500242 / 8180, Štátna pokladnica
 
 
Pracovisko Zákamenné
 
Riaditeľka zariadenia:    JUDr. PhDr. Adriana Adamicová
                                        tel.: 043 55 92 515
                                        e -mail: dssz_ved@vuczilina.sk

 

Ekonomicko-prevádzkový úsek

 

Ekonómka:                       Mgr. Mária Sekerášová
                                       tel.: 043 55 92 515, 0907 732 262
                                       e-mail: dsszakam@vuczilina.sk

 

Referent PAM:                 Ing. Kamila Čičová
                                      tel.: 043 55 92 515
                                      e-mail: mzdy-dsszakam@vuczilina.sk

 

 
Zdravotno-sociálny úsek
 
Vedúca zdravotno-sociálneho  úseku: Mgr. Mária Halková
                                      el.: 043 55 24 049, 0905 554 287
 
Pracovisko:
  • 029 57 Oravská Lesná 296
zdravotný úsek:          tel.:043 55 93 202, 0907 732 618
sociálny úsek:            tel., fax: 043 55 24 581
e-mail: dssorlesna@gmail.com
  • 029 43 Zubrohlava, Hlavná 118
zdravotný a sociálny úsek:tel., fax: 043 55 83 150, 0905 633 442
e-mail: dsszubrohlava@gmail.com