zakamenne zakamenne zakamenne

Milí priatelia,

 

S     S ymbióza generácií – občianske združenie sa aj tento rok uchádza o 2 % dane z príjmov. Aj vďaka Vašim 2%  môžeme realizovať rôzne voľnočasové aktivity pre našich prijímateľov sociálnych služieb,   f inancie budú použité aj  na vybavenie Domova sociálnych služieb a zariadenia
pre seniorov v Zákamennom a tým zlepšíme kvalitu poskytovaných služieb pre prijímateľov sociálnych služieb , ktorí žijú v našom zariadení.
Rada by som Vás poprosila  o poukázanie sumy do výšky 2% (resp. 3%) zaplatenej dane pre naše občianske združenie (môže ísť o fyzickú osobu alebo aj o právnickú osobu). Je možné konkretizovať použitie Vašej finančnej čiastky a pri realizácii sa zúčastniť vybranej akcie alebo odovzdania daru.
Ø  Z daní, ktoré ste zaplatili, alebo zaplatíte môžete darovať  2%  na prospešný účel...
Ø  2% z Vašich daní nám umožnia kontinuálne pracovať s klientmi, ktorí potrebujú pomoc.
Ø  Aj Vďaka Vám dokážeme pružne reagovať na potreby viacerých prijímateľov sociálnych služieb.

 

V prípade, že sa rozhodnete podporiť naše občianske združenie uvedené vyhlásenie doručte do DSS a ZPS Zákamenné do rúk predsedkyne OZ v termíne do 31.03.2017 prípadne zaneste príslušnému daňovému úradu podľa trvalého pobytu spolu s potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti do 30. 4. 2017.

            Ak je daňovníkom fyzická osoba, podiel zaplatenej dane určenému prijímateľovi je po zaokrúhlení najmenej 3 €. Daňovník môže určiť len jedného prijímateľa do 30. apríla 2017.

            Ak je daňovníkom právnická osoba, podiel zaplatenej dane určenému prijímateľovi je po zaokrúhlení najmenej 8 € pre jedného prijímateľa. Daňovník môže určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm, každému však najmenej 8 € do 31.marca  2017.

           

            Potrebné údaje:         Občianske združenie Symbióza generácií

                                               029 56 Zákamenné 559

                                               IČO: 42069271

                                               DIČ: 2022861720

                                               Číslo účtu: 4089462030/5600

                                               Právna forma: občianske združenie  

 

Občianske združenie  Symbióza generácií je zaregistrované pod ev. číslom 2398, v zozname prijímateľov, ktorý sa nachádza na  www.notar.sk .

           

            Za Vašu podporu vopred ďakujeme a sľubujeme, že Vaše venované prostriedky využijeme čo najefektívnejšie na rozvoj nášho zariadenia. Veríme, že  pomôžete dobrej veci a spoločne sa budeme  tešiť, že aj takýmto spôsobom urobíme  dobrý skutok.

   

            S pozdravom

 

JUDr. PhDr. Adriana Adamicová

predsedkyňa OZ Symbióza generácií

DSS a ZPS Zákamenné

029 56 Zákamenné 559

Tel.č.: 043/5592515

Mobil: 0905 582 422

e-mail: dssz_ved@vuczilina.sk

 

 

Tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní 2% z vašej dane

Tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane