zakamenne zakamenne zakamenne

GRANT Nadácie RZ – "Obnov si jedáleň alebo kuchyňu" - DSS a ZPS Zákamenné

Prostredníctvom Grantu Nadácie RZ chceme do jedálne pre seniorov - na pracovisku Oravská Lesná,  zakúpiť nové stoly, stoličky a do kuchyne umývačku riadu, ktorá je veľmi potrebná a ktorú doteraz nemáme.

Chceli by sme skultúrniť prostredie jedálne našim seniorom a to  zakúpením nových stolov a stoličiek (11 ks stolov a 44 ks stoličiek), lebo tie pôvodné sú veľmi morálne aj fyzicky opotrebované. Do kuchyne chceme zakúpiť umývačku riadu, ktorá nám veľmi chýba.

Obraciame sa teda na Vás s prosbou o príspevok formou  daru v hodnote minimálne 1 €. Jeden dar aj vo výške 1€ sa rovná jeden hlas - potrebujeme nazbierať čo najviac hlasov.  Ćím viac z Vás prispeje,tým sa zvýši naša šanca na výhru. 


Ak chcete pomôcť a podporiť náš projekt, kliknite na odkaz:

  https://www.ludialudom.sk/vyzvy/1929    


__________________________________________________________________________________________________________________

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné

„Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom tvojho života.“

 Mark Twain

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, poskytuje sociálne služby rôznorodej skupine klientov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Ide o klientov, ktorých zdravotný stav vyžaduje dohľad, opateru, alebo pomoc inej osoby tak, ako si to vyžaduje zdravotný stav danej osoby.
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné získalo v roku 2011 na základe certifikačného auditu č. 554/2011 certifikát manažérstva kvality podľa normy

STN EN ISO 9001 : 2009. 


                             

       
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné na základe recertifikačného auditu č. 782/2014 zo dňa 13.04.2014 vyhovuje požiadavkám normy pre systémy manažérstva kvality podľa: STN EN ISO 9001 : 2009. 
                                                                             

Hlavným cieľom zariadenia je poskytovanie kvalitnej a komplexnej starostlivosti prijímateľom sociálnej služby so zreteľom na humánny a etický prístup ku klientom zariadenia. V zariadení sa snažíme vytvárať priestor pre sebarealizáciu klientov, podporovať ich socializáciu a v čo najväčšej miere vytvárať pocit domova a súkromia s rešpektovaním a dodržiavaním základnej charty práv a slobôd.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné, 029 56 Zákamenné 559 sa vnútorne člení na tri pracoviská : 


DSS Zákamenné 559  je  zrekonštruovaná bezbariérová budova so záhradou a altánkom. Poskytuje celoročný pobyt 75 mužom s rôznym druhom postihnutia v dvoj a trojlôžkových izbách. V budove je spoločenská miestnosť, rehabilitačná miestnosť, terasa,  TV-kútiky, knižnica a moderná dielňa pre klientov.DSS a ZPS -  Oravská Lesná 296  je zateplená bezbariérová budova v tvare U v centre obce, s kaplnkou, so záhradou a altánkom. Poskytuje celoročný pobyt 51 ženám a mužom, prevažne seniorom s rôznym druhom postihnutia v dvoj a trojlôžkových izbách s príslušenstvom. V budove je spoločenská miestnosť, zrekonštruovaná miestnosť pre pracovnú terapiu a   kaplnka. Zariadenie poskytuje najmä stravovanie, ubytovanie, upratovanie a pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Ďalej poskytuje sociálnu rehabilitáciu, odľahčovaciu službu a požičiavanie zdravotných pomôcok.  DSS Zubrohlava, Hl avná 118,  je bezbariérová budova rodinného typu s novovybudovanou multifunkčnou miestnosťou, s veľkou záhradou a altánkom s bezbari érovými chodníkmi v centre obce. Poskytuje celoročný pobyt 15 ženám s rôznym druhom postihnutia. 


Plán aktivít November 2014

Plán aktivít November 2014

2014 - 11 - 05Darujte nám vaše 2% z dane z príjmu.

Darujte nám vaše 2% z dane z príjmu.

2014 - 03 - 24